Day

25 Juna, 2024
Na temelju člana 44. Statuta J.P. ,Komunalno“ d.o.o. Mostar i na temelju člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BIH”, broj 39/14 i 59/22) — u daljem tekstu: ZJN, v.d. direktor J.P. ,,Komunalno“ d.o.o. Mostar donosi: ODLUKU o poništenju postupka nabave irigacijskih vreća za zalijevanje stabala. ODLUKA-O-PONISTENJU-POSTUPKAPreuzmi
Read MoreNaša vizija je da Grad Mostar u budućnosti treba postati sredina ugodnog i zdravog življenja.