JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a Zakona o radu FBiH (Službene novine Federacije BiH broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“, broj 4/19, 5/19 i 5/20), Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa br. 01-01-36-528/24 od 08.04.2024. godine i člana 4. Pravilnika o radu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar, v.d. direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar raspisuje:
JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar na neodređeno vrijeme

PREUZMITE PDF DOKUMENT

OBRAZAC PRIJAVE