JAVNI POZIV – za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka u cjelosti uz otpis zakonskih zateznih kamata