J.P. Komunalno d.o.o.

Naš cilj je da pružimo najkvalitetniju uslugu svim našim građanima.

Čime se bavi naše poduzeće?

Naše djelatnosti i usluge koje pružamo građanima

  • Održavanje lokalnih cesta / puteva
  • Održavanje zelenila
  • Komunalija / Odvoz otpada
  • Održavanje semafora
  • Održavanje javne rasvjete
Pristup poslu i naši ciljevi

Grad Mostar u budućnosti treba postati sredina ugodnog i zdravog življenja

Naš cilj je da pružimo najkvalitetniju uslugu svim našim građanima. Grad Mostar u budućnosti treba postati sredina ugodnog i zdravog življenja, to je naša vizija i cilj koji smo sebi postavili.

Javna higijena

  • Pometanje javnih površina
  • Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
  • Kafilerijska služba (zbrinjavanje pasa lutalica)

Obratite nam se s povjerenjem

Grad Mostar u budućnosti treba postati sredina ugodnog i zdravog življenja. Pomozite nam da zajedno dođemo do tog cilja.

Brojke govore za sebe

Najuspješnije smo poduzeće u našem okruženju

Zastupljenost u odvozu otpada97%
Održavanje zelenih površina90%
Logistička podrška80%
Javna higijena i mobilijar90%