Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti pismenom i usmenom ispitu